Oferta

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Wieloletnie doświadczenie w branży i sprawna organizacja wykonawstwa, są gwarancją szybkiej i solidnej realizacji każdego podjętego przez firmę zadania.

Wykonujemy usługi w zakresie:

Energetyki:

 • linie kablowe i napowietrzne nN i SN
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie główne
 • złącza
 • przyłącza

Instalacji silnoprądowej:

 • kompletne instalacje elektryczne w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz przemysłowym
 • instalacje inteligentne
 • instalacje odgromowe budynków
 • oświetlenie wnętrz
 • oświetlenie terenu
 • iluminacje budynków
 • rozdzielnice elektryczne
 • szynoprzewody , układy SZR

Instalacji słaboprądowej:

 • sieci komputerowe LAN, WAN
 • instalacje telefoniczne
 • system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • system sygnalizacji pożaru SSP
 • dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 • kontrola dostępu KD
 • rejestracja czasu pracy RCP
 • telewizja przemysłowa CCTV
 • instalacje domofonowe i video-domofonowe
 • instalacje nagłaśniające

Prac kontrolno-pomiarowych:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych

Opracowań kosztorysowych  związanych z realizacją inwestycji:

 • wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji robót elektrycznych
 • przedmiar robót elektrycznych
 • kosztorysy inwestorskie, kosztorysy nakładcze robót elektrycznych
 • kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary lub z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji
 • kosztorysy powykonawcze robót elektrycznych
 • zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji robót elektrycznych
 • sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów robót elektrycznych
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych

Pozostałe:

 • usługi podnośnikami koszowymi
 • usługi minikoparką
 • usługi lokalizacji uszkodzonych odcinków linii kablowych nN przy użyciu specjalistycznych urządzeń, które poprzez różnorodność oraz zagęszczenie infrastruktury instalacji podziemnych pozwalają na określenie dokładnej lokalizacji uszkodzenia oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu wyeliminowania usterki.

 

W razie pytań chętnie na nie odpowiemy podczas kontaktu telefonicznego. Zapytania można wysyłać również na nasz adres mailowy.

Zapraszamy!